درخواست خودتون رو میتونید از طریق ID های @sky1musicadmin یا @sky1music_admin در تلگرام برای ما بفرستید